INSTANT KARMA MGA ANTI DUTERTE NA NAG RALLY HINDI BINAYARAN NG MGA RECRUITER