How to Install wordpress theme through wamp directory.wordpress theme installation through wamp server.